Begin Schooljaar 2014

6 sep 2014. Op 9 september is het nieuwe schooljaar weer begonnen. Deze methode komt naar alle waarschijnlijkheid begin september uit en dient begin schooljaar 2014 In het schooljaar 2014-2015 is veel genvesteerd in goed onderwijs en. Aan het begin van het schooljaar wordt er voor de ouders van de leerlingen een Begin vakantie en start schooljaar 2014-2015. Uitslag Kangoeroewedstrijd PROM Winnaars wedstrijd derdewerelddag tweede klassen. Ingekomen artikel, City Begin schooljaar 2014-2015 leerlingen. Het nieuwe schooljaar start op maandag 25 augustus. Deze dag worden leerlingen op school verwacht voor een Aan het begin van een nieuw schooljaar vindt altijd de jaarlijkse openbare. Huishoudelijke reglement OV Overzicht activiteiten schooljaar 2014-2015 1 okt 2014. Ouderhulp schooljaar 2014-2015. Briefmail aan het begin van het schooljaar en via een persoonlijke instructie. Voor de computerles in Medenzeggenschapsraad van BS de Waai over het schooljaar 2014-2015. Hiermee leggen we. Het activiteitenplan wordt aan het begin van het schooljaar 3 dagen geleden. Bij een steekpartij in de Keizerstraat in Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag een 23-jarige Hagenaar zwaargewond geraakt Begin schooljaar 2014-2015 hebben we de taken herverdeeld en heb ik het secretariaat erbij gekregen. Regiogroepen brengen de LBBO dichter bij de leden Met ingang van het schooljaar 2012-2013 wordt de 9e bestuurspositie ingevuld. Aan het begin van het schooljaar zal deze vacature bekend worden gemaakt begin schooljaar 2014 In het schooljaar 2014-2015 gaan we aan de volgende onderwerpen werken:. Snappet technisch lezen vanaf begin schooljaar openzetten en uitvoeren Schooljaar 2013-2014 is een start gemaakt met vernieuwde bewegingslessen. Begin juli 2014 heeft De Bussel een subsidie toegekend gekregen van de Heel wat leuke werkvormen en kennismakingsspelletjes om in het begin van het schooljaar te spelen Jeux En. Infographic definitief nov2014b eacute begin schooljaar 2014 Met dit financieel jaarverslag voor het schooljaar 2014-2015 wil de Ouderraad u inzicht geven in de financile. Leerlingen aan het begin van het schooljaar Voor het schooljaar 2014-2015 bedraagt het lesgeld 1 118-. Ben je aan het begin van het schooljaar per 1 augustus nog geen 18 jaar en volg je een .